میهن اسکریپت
طرح ویژه ای داریم برنامه ریزی
ارتباط با مشاور
با ما باشید
ارتباط مستقیم عضویت در کانال تلگرام سایت ویدیئوهای ما در آپارات
همگام با کار خیر
مؤسسه خیریه محک
آخرین مصاحبه ها
آرشیو مصاحبه ها
میهن اسکریپت
 • نویسنده : Admin | نوشته شده در: 28 مه2016
 • دروس عمومی 

  زبان و ادبیات فارسی
  موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
  واژگان  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
  املا  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
  دستور زبان و نگارش  ۵  ۶  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
  تاریخ ادبیات  ۲  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
  آرایه ها  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
  قرابت معنایی  ۱۰  ۸  ۹  ۹  ۹  ۹

   

  زبان عربی
  موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
  ترجمه و تعریب  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸
  درک مطلب  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
  تشکیل  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
  تحلیل صرفی  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
  قواعد  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸
  دین و زندگی
  موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
  سال دوم  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹
  سال سوم  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹
  سال چهارم  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷
  زبان انگلیسی
  موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
  واژگان  ۷  ۶  ۶  ۷  ۸  ۸  ۸
  گرامر  ۳  ۴  ۴  ۳  ۴  ۴  ۴
  Cloze Test  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
  درک مطلب (Reading)  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۸  ۸  ۸

  دروس اختصاصی رشته ی تجربی

  علوم زمین سال چهارم
  موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
  فصل ۱  –  –  –  –  ۱  ۱
  فصل ۲  ۱  ۱  ۱  ۱  ۲  ۲
  فصل ۳  ۱  ۲  ۲  ۲  ۱  ۱
  فصل ۴  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
  فصل ۵  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
  فصل ۶  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
  فصل ۷  ۲  ۱  ۲  ۲  ۲  ۲
  فصل ۸  ۲  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
  فصل ۹  ۱  –  –  –  ۲  ۲
  فصل ۱۰  –  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
  فصل ۱۱  ۲  ۲  ۱  ۲  –  –
  فصل ۱۲  ۱  ۱  ۱  ۱  –  –
  زمین شناسی سال سوم
  موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
  فصل ۱  –  –  –  –  –  –
  فصل ۲  ۱  ۲  ۲  ۱  ۱  ۱
  فصل ۳  –  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
  فصل ۴  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
  فصل ۵  ۳  ۳  ۳  ۳  ۲  ۲
  فصل ۶  ۳  ۲  ۲  ۲  ۱  ۳
  فصل ۷  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
  فصل ۸  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
  فصل ۹  ۲  ۱  ۱  ۱  ۲  ۱
  ریاضی
  موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
  تصاعد و لگاریتم  ۱  ۲  ۲  –  ۱  ۲  ۲
  آنالیز ترکیبی و احتمال  ۲  ۳  ۳  ۳  ۵  ۲  ۲
  معادله های مثلثاتی  ۱  ۱  ۱  ۱  ۲  ۲  ۳
  تابع  ۳  ۲  ۳  ۳  ۳  ۱  ۳
  مشتق و کاربرد آن  ۶  ۵  ۶  ۳  ۴  ۴  ۴
  حد و پیوستگی، حد دنباله و مجانب  ۳  ۳  ۳  ۵  ۲  ۲  ۳
  مقاطع مخروطی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۳  ۲  ۲
  انتگرال  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
  توابع نمایی و لگاریتمی  –  ۱  –  ۲  ۱  ۱  –
  دستگاه معادلات  ۱  ۱  ۱  –  –  ۱  –
  معادله ی درجه ۲  ۱  –  ۱  –  –  ۱  ۱
  ماتریس  ۱  –  –  ۱  –  ۱  ۱
  هندسه ۱  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
  آمار  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
  زیست شناسی ۱
  موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
  مولکول های زیستی  –  –  –  –  –  –
  سفری به درون سلول  ۲  ۳  ۳  ۱  –  –
  سازمان بندی سلول ها  –  ۱  ۱  ۱  ۲  ۱
  تغذیه و گوارش  ۴  –  –  ۳  ۲  ۴
  تبادل گازها  ۱  –  –  –  ۲  –
  گردش مواد  ۴  ۴  ۴  ۲  ۵  ۵
  تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید  –  –  –  –  ۱  ۱
  حرکت  ۱  ۴  ۴  ۲  ۳  ۲
  زیست شناسی ۲
  موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
  ایمنی  ۱  ۲  ۲  ۱  ۱  ۱
  دستگاه عصبی  ۲  ۱  ۱  ۲  ۴  ۳
  حواس  ۳  ۱  ۱  ۱  –  ۱
  هورمون ها و دستگاه درون ریز  ۱  ۱  ۱  ۲  ۲  ۱
  ماده ی ژنتیک  ۱  ۱  ۱  ۱  –  –
  کروموزوم ها و میتوز  ۲  ۱  ۱  ۱  –  ۲
  میوز و تولید مثل جنسی  –  ۱  ۱  –  ۱  ۲
  ژنتیک و خاستگاه آن  ۴  ۴  ۴  ۴  ۳  ۳
  تولید مثل گیاهان  ۲  ۳  ۳  ۲  ۲  ۳
  رشد و نمو در گیاهان  ۱  ۱  ۱  ۱  ۲  ۲
  تولید مثل و رشد و نمو جانوران  ۲  ۳  ۳  ۲  ۳  ۳
  زیست شناسی پیش دانشگاهی
  موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
  پروتئین سازی  ۱  ۲  ۲  ۳  ۳  ۲
  تکنولوژی زیستی  ۲  ۲  ۲  –  –  ۱
  پیدایش و گسترش زندگی  –  –  ۱  ۱  –  –
  تغییر و تحول گونه ها  –  –  ۱  ۱  –  ۳
  ژنتیک جمعیت  ۳  ۳  ۳  ۲  ۳  ۴
  پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی  –  ۱  –  ۱  ۱  ۱
  رفتار شناسی  ۲  –  –  ۳  ۱  ۱
  شارش انرژی در جانداران  ۳  ۳  ۳  ۵  ۴  ۷
  ویروس ها و باکتری ها  ۳  ۳  ۳  ۴  ۱  ۲
  آغازیان  ۴  ۳  ۳  ۳  ۲  ۳
  قارچ ها  ۱  ۲  ۱  ۱  ۲  ۲
  فیزیک
  موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
  آینه، عدسی و شکست  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
  ویژگی های ماده و انرژی  ۱  ۱  ۱  –  –  ۱  ۱
  گرما و قانون گازها  ۳  ۲  ۲  ۲  ۳  ۳  ۳
  الکتریسیته ساکن و خازن  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
  مدارهای الکتریکی  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
  القای مغناطیسی  ۱  ۱  ۱  ۲  ۱  ۱  ۲
  کار و انرژی  ۱  –  ۱  –  ۱  ۱  ۱
  حرکت شناسی  ۳  ۴  ۳  ۲  ۳  ۳  ۳
  دینامیک  ۲  ۳  ۲  ۲  ۲  ۳  ۳
  حرکت نوسانی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
  امواج مکانیکی ۱ و ۲  ۳  ۳  ۴  ۴  ۳  ۱  ۱
  امواج الکترومغناطیسی  ۲  ۱  ۱  ۲  ۱  ۱  ۱
  فیزیک اتمی  ۳  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۳
  فشار  –  ۱  ۱  ۱  ۱  –  –
  مغناطیس  ۱  –  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
  صوت            ۲  ۱
  فیزیک هسته ای            ۱  –
  شیمی ۲
  موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
  ساختار اتم  ۳  ۲  ۲  ۱  ۲  ۲  ۲
  جدول تناوب عناصر  ۲  ۳  ۳  ۳  ۲  ۲  ۲
  پیوند یونی  ۲  ۱  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
  پیوند کووالانسی  ۲  ۳  ۲  ۳  ۳  ۳  ۴
  شیمی آلی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲    ۲
  شیمی ۳
  موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
  استوکیومتری  ۵  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
  ترمودینامیک  ۳  ۳  ۴  ۳  ۴  ۴  ۴
  محلول ها  ۴  ۳  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
  شیمی ۴
  موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
  سینتیک شیمیایی  ۳  ۳  ۲  ۳  ۳  ۳  ۳
  تعادل  ۳  ۳  ۳  ۲  ۳  ۲  ۳
  اسید و باز  ۴  ۴  ۴  ۴  ۳  ۳  ۲
  الکتروشیمی  ۳  ۴  ۳  ۴  ۳  ۴ ۳

  اطلاعات دانلود
  درباره مجموعه

  محمد قربانی هستم؛بعد از گذراندن دوره تحصیلات دبیرستان و کنکور در رشته ریاضی به صلاحدید اساتیدم آغاز به مطالعه دروس رشته تجربی کردم و در کنکور این رشته شرکت کردم،در نهایت موفق به ورود در رشته پزشکی سراسری شدم،هدف از تاسیس این وبگاه نیز به اشتراک گذاشتن تجربیات خودم و توسعه عدالت آموزشی با کمترین هزینه می باشد. سعی نموده ام جزوات زیستی که خودم آنها را نوشته ام در بخش جزومیکس قرار بدهم. همچنین برخی از خلاصه نویسی های زیست را نیز صرفا در اختیار داوطلبان خودم قرار میدهم. تابحال توانسته ام تجربیات ارزشمندی را در اختیار داوطلبان قرار بدهم و انها نیز با سعی و تلاش خود توانسته اند به رشته و هدف دلخواهشان برسند.

  برچسب ها

  مطالب مرتبط
  lea1
  نظرات دیگران درباره این مطلب  میهن اسکریپت
  میهن اسکریپت
  میهن اسکریپت